Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2245 cefc
  To, co minęło, powraca. Wchodzi jak czuła igła w serce. Wystarczy szczegół. Dźwięk, zapach, obraz, chwila. Dostrzegasz coś kątem oka i minione powraca z niespodziewaną siłą.
— Andrzej Stasiuk - Nie ma ekspresów przy żółtych drogach
Reposted fromIriss Iriss viatysiace-mysli tysiace-mysli
Wiedział, że jedynie czas może uleczyć te rany. Chociaż nigdy nie znikną, zmienią się w blizny, i to było w porządku, ponieważ blizny czynią ludzi silniejszymi.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalone-again alone-again
9486 9a65
Reposted fromnyaako nyaako viawerterowska werterowska
Każde nieszczęście musi mieć swój głębszy sens. Nie może być tak, że człowiek poświęca ból i łzy za coś bezsensownego. 
Reposted fromawakened awakened viatysiace-mysli tysiace-mysli
6770 25a6 500
Reposted fromthinredline thinredline viatwice twice
Ale tęsknota za tymi, których kiedyś kochaliśmy i mieliśmy przy sobie, lecz nigdy więcej ich nie przytulimy, to zupełnie nieznośna udręka.
— Kelly Creagh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaumierajstad umierajstad
6112 be00 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viatwice twice
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawerterowska werterowska
5025 ace5
Reposted fromskatrix skatrix viatwice twice
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl vianyaako nyaako
8267 0a30
Reposted frombabyface babyface viatwice twice
nie moge przestać płakać
nie wiem czy to z tęsknoty
czy z żalu,
czy z bezsilności
czy z bezradności

po prostu nie mogę przestać
Reposted fromsewinglover sewinglover viazapachsiana zapachsiana
“Nie przepraszaj za płacz. Bez takich uczuć jesteśmy tylko robotami.”
— Elizabeth Gilbert – Jedz, módl się, kochaj
Reposted fromcytaty cytaty
W życiu stale szukamy wytłumaczenia. Marnujemy czas usiłując dowiedzieć się dlaczego. Ale czasami nie ma żadnego dlaczego. I jakkolwiek smutno by to brzmiało, do tego właśnie sprowadza się całe wytłumaczenie.
— Federico Moccia - Tylko Ciebie chcę
Reposted fromkonwalia konwalia viapustemiejsca pustemiejsca

Ze smutkiem trzeba tak walczyć, jak z chorobą. Nie dopuścić, żeby się stał chronicznym stanem, nałogiem myśli i uczuć. Trzeba mu przeciwstawić cele i dążenia, które pozostały żywe, trzeba przeciwstawić obowiązek względem ludzi - ludzi bliskich i Tobie oddanych. Rozumiesz? Jest w Tobie więcej sił, niż Ci się teraz zdaje.


— Witkacy
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vianotenough notenough
Nagle tak cicho zrobiło się w moim świecie bez Ciebie...
— Janusz Leon Wiśniewski "Samotność w Sieci"
Reposted fromdeathproof1 deathproof1
Płaczę. Idę ulicą i płaczę. Łzy mi wchodzą do ust. A taki byłem wesoły nie tak dawno, tak sobie szedłem w podskokach wesoło. A teraz płaczę. Cały brzuch mi się trzęsie od płaczu.
— Edward Stachura - Jeden dzień Miecz Damoklesa
Reposted fromdeathproof1 deathproof1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl